הוצאת רישיון לקנאביס | בקשה לחידוש ו/או שינוי במרשם