הוצאת רישיון חדש, חידוש ושינוי פרטים במרשם

על מנת להוציא רישיון לטיפול בקנאביס רפואי יש צורך לעמוד בהתוויות אותן מכתיב משרד הבריאות בנוהל 106 רישיונות לשימוש בקנאביס.

אנא בחר בלשונית המתאימה