לבעלי רישיון

לבעלי רישיון ומרשם בתוקף לקנאביס רפואי, ניתן לחדש או לשנות את הפרטים הבאים במרשם:
שינוי תצורת צריכה, עדכון כתובת, עדכון משנע, הגדלת כמות וחידוש תוקף.